Deze therapie is geen vervanging van reguliere gezondheidszorg. Raadpleeg te allen tijde uw huisarts voor uw problemen of klachten. Met het ondertekenen van dit intakeformulier verklaart u dat u dit hebt begrepen en u dit formulier naar waarheid hebt ingevuld. 

Door het ondertekenen van het intakeformulier verklaart u met de inhoud van het formulier bekend te zijn en akkoord te zijn met de genoemde punten en Algemene voorwaarden van Echt Contact. 

Wanneer u niet in staat bent om op het afgesproken moment te verschijnen of korter dan 24 uur voorafgaand aan dit moment de afspraak annuleert, dan zal geen restitutie plaatsvinden.